Mieko Mintz

2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural

$610

Handmade
Unique
Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural
  • Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural
  • Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural
  • Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural
  • Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural
  • Mieko Mintz 2-Layer Vintage Cotton Kimono Jacket in Navy/Natural

Don't see your size? Let Us Know

Get the Look